ZGV Jaarvergadering 2017

We nodigen alle ouders van jeugdleden en volwassen leden uit voor de jaarvergadering op 7 februari om 19:45 aan de Ludinge in Zuidlaren.

Agenda

 

19:45: welkom met koffie en inzage financiële stukken vooraf aan de vergadering

 

20:00    

  1. Opening
  2. vaststellen stukken en kascontrole
  3. vaststellen nieuwe kascontrole commissie
  4. Afscheid Inge en Esmeralda als bestuursleden. Welkom Judith als nieuw bestuurslid.
  5. Doorberekenen verhoging zaalhuur in de contributie zie voorstel in toelichting in de nieuwsbief. Besluit nemen over extra verhoging voor 2017. Stemming.
  6. Terugblik op afgelopen jaar nav het jaaroverzicht
  7. Uitleg extra verhuizing voor Trampo naar Ludinge en Free runnen naar Zwet.
  8. Vooruitblik op de plannen voor het 100 jarig bestaan
  9. Rondvraag

21:30: sluiten we de vergadering