Verbindings initiatief


In 2018 bestaat ZGV Zuidlaren 100 jaar.

 

Reden voor een verbindings intitiatief tussen jong en oud.


Dit feit vormt de aanleiding om als vereniging terug te kijken, te vieren en vooruit te kijken.

Dat willen we niet alleen doen, maar samen met zo veel mogelijk inwoners van Zuidlaren. 

Oudere inwoners van Zuidlaren zijn vroeger vrijwel allen lid geweest van onze vereniging. Ze kennen de verhalen en geschiedenis van het dorp en de vereniging. Hun verhalen kunnen daarmee voor jongeren een voorbeeld zijn van gemeenschapszin. Dat was de periode dat er nog niet zoveel keuze was uit verschillende sporten. De vereniging had meer dan nu een maatschappelijk karakter van ontmoeten en verbinding.

 

100 jaar ZGV is uniek. ZGV heeft zich afgelopen jaren al onderscheiden door steeds initiatieven te ontplooien die gemeenschapszin bevordert. Dit past daar heel goed bij en is een manier om juist ouderen (opnieuw) te betrekken bij het verenigingsleven.

 

We willen oud en jong weer meer op elkaar betrekken door middel van het delen van verhalen en betrekken bij activiteiten.

 

Ouderen willen we via jongeren opnieuw betrekken bij het verenigingsleven. We zoeken mensen die hun verhaal willen vertellen. Dat kunnen eenzame mensen zijn die nu weinig contacten meer hebben.

 

Ze actief mee laten voorbereiden bij het maken van een jubileum magazine.

Het mee voorbereiden en meemaken van het eeuwfeest.

Zo mogelijk laten meelopen met de jaarlijks terugkerende avondvierdaagse georganiseerd door onze vereniging.

Verleden, heden en toekomst worden zo verbonden door verbinding tussen oud en jong. Jongeren en ouderen worden betrokken bij alle festiviteiten rondom het 100 jarig bestaan van ZGV en het kan een begin zijn tot blijvende verbinding.

 

Dit is een samenbindende activiteit die goed past bij het karakter van onze vereniging. Gezelligheid en onderling contact staat voorop in ons verenigingsleven. Dat wijkt dus niet af van onze waarden. We maken normaal gesproken geen tijdschrift en communiceren vrijwel alleen via social media en website. Dit is daardoor een uniek initiatief. Daardoor toegankelijker voor veel ouderen.

 

Doel van ons jubileum initiatief:

 

Blijvend contact tussen ouderen en leden van ZGV. 10 jongeren hebben ten minste 20 ouderen geïnterviewd.

  • Ouderen participeren in de voorbereidingscommissie
  • 5000 huishoudens hebben het jubileum magazine ontvangen met verhalen uit het dorp.
  • Een demonstratie van ons jubileum optreden in bejaardencentrum Mozaïek. Blijvend contact tussen jong en oud door zo mogelijk de demonstratie jaarlijks te laten terugkeren.
  • Een groep ouderen lopen (liefst 100) een of meerdere dagen mee met de avondvierdaagse.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van de gemeente Tynaarlo, de RABObank en het VSB Fonds.