Nieuwsbrief Januari 2018

Een sportief 2018 allemaal!

Vol positieve verwachting gaan we 2018 in!

 

Het jubileumjaar waarin we als vereniging ons 100 jarig bestaan gaan vieren op allerlei manieren.

Bestuur en leiding wensen jullie een gezond en sportief 2018 toe.
Dat het maar een gezellig jubileumjaar mag worden.

 

Jubileum activiteiten

Tijdens het 90 jarig bestaan hebben we de avondvierdaagse teruggebracht in het dorp Zuidlaren. Voor het 100 jarig jubileum willen weer graag een maatschappelijk initiatief nemen. Dat is het verbindingsinitiatief ouderen geworden.

 

We willen graag ouderen en jongeren door middel van sport opnieuw betrekken bij het dorpse leven.

 

Voor ons verbindingsinitiatief ouderen hebben we een financiële sponsorbijdrage toegezegd gekregen van VSB Fonds, de Rabobank en de gemeente Tynaarlo!

 

Hier zijn we heel blij mee. Daar gaan we mooie dingen mee  doen:

 

-Contact leggen tussen ouderen en jongeren in het dorp

-een jubileum magazine verspreiden met interviews door jeugdleden met ouderen over sport door de tijd heen.

-een demonstratie verzorgen in het theater van Mozaïek

-Minimaal twee routes van de avondvierdaagse gaan langs Mozaïek.

-ouderen betrekken bij onze jubileum uitvoering.

En nog een heleboel meer.

 

Clubkit

Voor de clubkit actie waarbij de jeugdleden een virtuele sporter kunnen aankleden hebben we een zomerstop ingelast.

We herstarten deze actie in januari en deze stopt op de dag van ons 100 jarig bestaan op 18 mei 2018.

Omdat er veel nieuwe leden zijn krijgen die nu voor het eerst een virtuele sporter. Let goed op de mail. Tijdens de lessen wordt er ook weer aandacht aan besteed.

Een leuke manier om te helpen onze jubileum doelen te bereiken:

 

-een fantastisch jubileumfeest

-een nieuwe trampoline

-een tumblingbaan

 

Het gaat goed met al onze activiteiten om onze doelen te bereiken. De werkgroepen zijn aan de slag. Doen jullie ook weer mee met de clubkit actie?

 

Eeuwfeest 7 juli 2018 Save the date

Thema  Verleden, heden en toekomst

 

Fantastische show met en door onze leden, met live muziek door Erica.

 

De jaarvergadering vindt plaats op 8 maart 2018 in de Ludinge 20:00 uur

Verkiezing van een nieuw bestuur:

 

Het huidige bestuur geeft nog uitvoering aan de lopende jubileumprojecten.

We hebben de volgende kandidaten:

 

-Gerralda Hoekstra; jeugdraad

 

Gerralda heeft inmiddels al zitting in de werkgroep avondvierdaagse

 

Daarnaast is nog plaats voor 2 nieuwe bestuursleden met talenten nodig.

 

meld je nu aan als kandidaat!

 

Aftredend tijdens de jaarvergadering: Cobie van der Vinne en Thalina van Renssen.